Vår historia

År 1917, under HKH Prins Eugens ordförandeskap, bildades Föreningen Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner – ett år efter museets öppnande. Enligt de ursprungliga stadgarna var vänföreningens huvudsyfte att stödja Röhsska museet vid inköp av värdefulla konstslöjdföremål.

Vänföreningens stöd var från början på många sätt avgörande för Röhsskas fortsatta verksamhet, och föreningen har genom åren skänkt över 300 betydelsefulla föremål till museet inom design, konsthantverk och mode.

Betydelsefulla donatorer till museet, och medlemmar i föreningen, har varit Hjalmar Wijk, Klas Fåhraeus, Falk Simon samt Torsten och Tomas Söderberg. Renée Eanders och Erik Petterssons testamenten har gjort det möjligt för vänföreningen att även stötta museet som forsknings- och undervisningsinstitution.
error: Content is protected !!